หางดง, น้ำแพร่

Sale: 19,000,000฿

Available
 • 523 Sq.M. Area

 • 4 Bedrooms

 • 5 Bathrooms

 • 4 Parking

FIND A PROPERTY

 • 500 ตารางเมตร
 • 5
 • 5
 • 6
 • 190 ตารางเมตร
 • 3
 • 3
 • 2
 • 450 ตารางเมตร
 • 5
 • 5
 • 4
 • 500 ตารางเมตร
 • 4
 • 6
 • 3
 • 380 ตารางเมตร
 • 3
 • 4
 • 4
 • 250 ตารางเมตร
 • 4
 • 3
 • 4
 • 32 ตารางเมตร
 • 1
 • 1
 • 1
 • 64 ตารางเมตร
 • 2
 • 2
 • 1